תקציר שני משיקים למעגל

תכונות משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה (שוויון המשיקים, חציית הזוית שבין המשיקים), עמ' 231 - 232 - דוגמאות א׳ - ב׳, זוית ראייה של מעגל