תקציר עמ' 230 - ת. 12

תרגיל בנושא ישר המאונך לרדיוס בקצהו