תקציר עמ' 229 - ת. 10

תרגיל מתקדם בנושא חישוב הזוית בין המשיק לרדיוס