תקציר עמ' 228 - ת. 5

חישוב הזוית בין המשיק לרדיוס, חישוב זויות מקבילית