תקציר עמ' 224 - ת. 8

תרגיל חזרה מסכם בנושא זויות במעגל