תקציר עמ' 223 - ת. 4

תרגיל חזרה מסכם בנושא זויות במעגל