תקציר עמ' 221 - ת. 10

תרגיל חזרה בנושא זויות במעגל