תקציר עמ' 221 - ת. 6

תרגילי חזרה שונים בנושא זויות במעגל