הגדרת זוית חיצונית למעגל, משפט בנושא זוית חיצונית למעגל, עמ' 219 - ת. 5ג