תקציר עמ' 216 - ת. 9

הקשר בין זויות היקפיות למיתרים ולקשתות