תקציר עמ' 215 - ת. 4

הקשר בין זויות היקפיות למיתרים ולקשתות