תקציר זוויות היקפיות ומיתרים, זויות היקפיות וקשתות

הקשר בין זויות היקפיות ומיתרים, היכרות עם משפטים בנושא זויות היקפיות ומיתרים וזויות היקפיות וקשתות, עמ' 213 - דוגמה