תקציר עמ' 212 - ת. 15

חישוב גודל הזוית ההיקפית הנשענת על קוטר