תקציר עמ' 211 - ת. 7

חישוב גודל הזוית ההיקפית הנשענת על קוטר