זוית היקפית וזוית ישרה הנשענות על קוטר, עמ' 209 - 210 - דוגמאות א׳ - ב׳