תקציר עמ' 208 - ת. 19

תרגיל מתקדם זויות היקפיות הנשענות על אותה קשת