תקציר זויות היקפיות הנשענות על אותה הקשת

זויות היקפיות הנשענות על אותה קשת, עמ' 204 - דוגמה  ב',  עמ' 207 - ת. 13