תקציר עמ' 205 - ת. 1ה, 7

זוית היקפית, הקשר בין זוית מרכזית לזוית היקפית שנשענות על אותה קשת