תקציר עמ' 243 - ת. 18

פתרון תרגיל מסכם בנושא משולש ישר זוית