תקציר עמ' 101 - ת. 10

מספר הפתרונות של מערכת משוואות ממעלה ראשונה: פתרון יחיד, אף פתרון ואינסוף פתרונות