תקציר עמ' 73-72 - דוגמאות ז' - ח'

פתרון משוואות פרמטריות עם צמצום