תקציר עמ' 748 - דוגמה א'

סרטוט גרף הנגזרת של פונקציה על פי הגרף של הפונקציה