מציאת נקודות קיצון ונקודות פיתול של פונקציית פולינום עם פרמטרים