תקציר עמ' 712 - ת. 10

מציאת נקודות קיצון ונקודות פיתול של פונקציית פולינום עם פרמטרים