תקציר עמ 665 - ת. 27

מציאת שיעורי נקודות שעל גרף פונקציית פולינום בעזרת ערך הנגזרת הנתון