תקציר פונקציה מורכבת ונגזרתה

נוסחאות הגזירה, פונקציה מורכבת, כלל השרשרת, דוגמה