נגזרת מנת שתי פונקציות, מציאת ערך הנגזרת בנקודה מסוימת