תקציר עמ' 13 - ת. 10

נגזרת מנת שתי פונקציות, מציאת ערך הנגזרת בנקודה מסוימת