תקציר עמ' 14 - ת. 20

נגזרת מנת שתי פונקציות, מציאת ערך הנגזרת בנקודה מסוימת