תקציר עמ' 11 - ת. 6

נגזרת מכפלת שתי פונקציות גזירות, נגזרת מכפלת שלוש פונקציות