תקציר עמ' 336 - ת. 12

פתרון תרגיל חזרה בנושא תכונות חוצי הזויות במשולש