תקציר עמ' 337 - ת. 15

פתרון תרגיל חזרה בנושא פרופורציה