תקציר עמ' 336 - ת. 10

פתרון תרגיל חזרה בנושא פרופורציה בטרפז