תקציר עמ' 333 - ת. 13

פתרון תרגיל מסכם בנושא תכונות חוצי הזויות במשולש