תקציר עמ' 327 - ת. 5

פתרון תרגיל יסודי בו נדרש להוכיח כי קטע במשולש הוא חוצה זוית