תקציר עמ' 325 - ת. 18

פתרון תרגיל מתקדם בנושא חוצה זוית במשולש