תקציר עמ' 315 - ת. 18

פתרון תרגיל מתקדם בנושא פרופורציה