תקציר עמ' 335 - ת. 5

פתרון תרגיל חזרה יסודי בנושא פרופורציות וחוצי הזויות במשולש