תקציר עמ' 331 - ת. 3

חישוב מרחק מפגש חוצי הזויות של משולש מצלעות המשולש