תקציר עמ' 326 - ת. 1ג

פתרון תרגיל יסודי בו נדרש להוכיח כי קטע במשולש הוא חוצה זוית