תקציר התכונה שאם קטע במשולש מקיים אז הוא חוצה זוית

המשפט ההפוך למשפט חוצה זוית במשולש, הוכחת המשפט