תקציר עמ' 324 - ת. 11

חישוב קטע במשולש בעזרת משפט חוצה זוית במשולש