תקציר עמ' 323 - ת. 10

מציאת צלעות מקבילית החסומה במשולש בעזרת משפט חוצה זוית במשולש