תקציר עמ' 323-322 - ת. 1ד , 5א

פתרון תרגילים יסודיים בנושא חוצה זוית במשולש