תקציר עמ' 321 - דוגמה

חישוב קטעים במשולש בעזרת משפט חוצה הזוית