תקציר התכונה של חוצה זוית במשולש

משפט חוצה זוית במשולש, הוכחת המשפט