תקציר עמ' 315 - ת. 14

פתרון תרגיל מתקדם בנושא פרופורציה