תקציר עמ' 313 - ת. 4

פתרון תרגיל בנושא פרופורציה, חישוב בסיסי טרפז