תקציר עמ' 63 - ת. 8

פתרון בעיות מילוליות עם אי שוויונות