תקציר בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה ראשונה

פתרון בעיות מילוליות עם אי שוויונות, עמ' 61 - דוגמה א'