תקציר עמ' 53 - ת. 38

פתרון בעיות תנועה על פי בעיות הספק