תקציר פתרון בעיות תנועה על פי בעיות הספק

עמ' 46 - דוגמה ד'